Objectieve informatie, 


kwaliteit, imago, dialoog


Brand

Deelnemen aan Zorgladder: voor objectieve informatie, kwaliteit, imago en dialoog

Voor wie is Zorgladder?

Ziekenhuizen, universitair medische centra en zelfstandige behandelcentra – elke organisatie die medisch-specialistische zorg levert, kan deelnemen aan Zorgladder. Dit is ook de nadrukkelijke wens van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, dat de oprichting van de Zorgladder ondersteunt.

 

Waarom deelnemen aan Zorgladder?

Er zijn tal van redenen voor medisch-specialistische zorgaanbieders om deel te nemen aan Zorgladder. We lichten er vijf uit.

1. Zorgladder zet de kwaliteit van zorg in perspectief.

Door de uitkomstmetingen van verschillende zorgaanbieders te bundelen, te analyseren en met elkaar te vergelijken, biedt Zorgladder onafhankelijk inzicht in het prestatieniveau. Voor elke zorgaanbieder zijn de eigen verbetermogelijkheden direct zichtbaar. Dat maakt sturen op kwaliteit eenvoudiger.


2. Zorgladder helpt het kwaliteitsimago te onderstrepen.

Goede resultaten zijn er om gedeeld te worden. Deelnemende zorgaanbieders kunnen de resultaten van de data analyses vrij gebruiken in de communicatie met patiënten.


3. Zorgladder levert objectieve informatie voor belanghebbenden.

De data-analyses van Zorgladder zijn een waardevolle en feitelijke aanvulling voor de informatievoorziening naar stakeholders, zoals VWS, wetenschappelijke en patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.


4. Zorgladder verbetert de dialoog met patiënten.

Behandelaars kunnen de resultaten van de data analyses inzetten bij de voorspelling van het zorgverloop van een patiënt. Dit vormt de basis voor `shared decision making’, waarbij samen met de patiënt de beste behandeling wordt gekozen. Dat schept vertrouwen.


5. Zorgladder wordt ondersteund door VWS.

Omdat objectieve informatie de kwaliteit van de zorg helpt verbeteren, ondersteunt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport het initiatief van Zorgladder. Door zich aan te sluiten bij Zorgladder laten zorgaanbieders zien dat ook zij achter transparante zorg staan.


Zo meldt u zich aan voor Zorgladder

Als aanbieder van medisch-specialistische zorg kunt u zich vandaag nog aanmelden bij ons dataplatform. Ook kunt u inzien welke deelnemers zich tot nu toe hebben aangesloten en voor welke specialismen Zorgladder inmiddels inzetbaar is.


Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.