Het ABC van uitkomstmetingen


Steeds meer zorgaanbieders meten de kwaliteit van hun zorg aan de hand van PROMs: Patient Reported Outcome Measures. Zorgladder is het onafhankelijke dataplatform, in opdracht van het ministerie van VWS, om PROMs data te vergelijken, te analyseren en terug te koppelen. Zorgladder geeft zorgaanbieders inzicht in hun kwaliteit op het niveau van de patiënt, de behandelaar en het landelijk gemiddelde. In de praktijk blijken veel zorgaanbieders onzeker over welke stappen te nemen na het maken van de keuze om te starten met uitkomstmetingen. Onderstaand “ABC”, gebaseerd op de ervaringen van het dataplatform Zorgladder en haar deelnemers, biedt hulp bij een succesvolle implementatie.

A. Aandacht voor kwaliteit: zet koers

Het gebruik van PROMs is bewezen effectief in het verbeteren van de communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Uitkomstmetingen bieden inzicht in de kwaliteit van zorg. PROMs worden dan ook hoofdzakelijk ingezet om de volgende doeleinden aandacht te geven:

  • Inzicht in de individuele patiënt: behandelinformatie voor in de spreekkamer
  • Inzicht in de interne kwaliteit: spiegel- en stuurinformatie voor de zorgaanbieder
  • Inzicht in de externe kwaliteit: benchmark-informatie voor patiënten(organisaties) en stakeholders

B. Begin klein 

PROMs implementeren vergt een aanpassing in de zorglogistiek. Het is key om klein te beginnen en verantwoordelijkheden toe te kennen. Begin bijvoorbeeld met een kleine patiëntengroep en een groepje enthousiaste zorgprofessional dat vertrouwen heeft. Vind het wiel vooral niet opnieuw uit. Zo kunnen meetbureaus ondersteunen bij het (starten van) meten en zijn er al veel instellingen waar PROMs succesvol zijn geïmplementeerd.

C. Communiceer en zorg voor breed (intern) draagvlak

Bij het implementatieproces moet de hele zorgorganisatie worden betrokken. Voorlopers, enthousiastelingen en succesverhalen kunnen hierbij ingezet worden. Het is belangrijk dat alle lagen van de organisatie weten wat PROMs zijn en wat ze kunnen betekenen voor de patiënt en de zorgverlener. Belangrijk is dat voor zowel de patiënt en zorgprofessional duidelijk is wat de beweegredenen zijn om de vragenlijsten in te vullen en te verzamelen. Ook de registratielast minimaliseren voor patiënt en zorgverlener is hierbij belangrijk.

D. Ga (het) DOEN!

Natuurlijk is het gaan doen spannend, maar dat verandert niet door lang te wachten. Hak de knoop door en ga aan de slag! Je kunt blijven plannen en voorbereiden maar uiteindelijk moet je het gewoon gaan doen. Wanneer er genoeg data is verzameld, kun je ook iets met deze data gaan doen. Analyseer de data met behulp van een data-analist of via Zorgladder. Zorgladder verzamelt uitkomstdata, analyseert die en geeft informatie terug aan zorginstellingen. Om de data van zorgaanbieders in context te plaatsen, gebruikt Zorgladder anonieme data van vergelijkbare zorgaanbieders. Zodra er inzicht is in de data kan deze worden teruggekoppeld aan de patiënt in de spreekkamer. Afwijkende antwoorden kunnen direct door de zorgverlener worden gebruikt in een consult met de patiënt. Op die manier kan de tijd van de zorgverlener efficiënter worden gebruikt en weet een patiënt beter wat hij/zij kan verwachten bij een bepaalde behandeling.

E. Evalueer : Leer en verbeter

Om als zorgaanbieder te kunnen leren en verbeteren is het belangrijk om de inzichten intern te vergelijken. Deze informatie kan worden gebruikt voor het identificeren van verbeterpotentieel en als stuurinformatie voor het management. Hierin voorziet Zorgladder. Zo toont het portaal hoe bepaalde specialisten presteren ten opzicht van andere specialisten (intern) en het landelijk gemiddelde (extern). Natuurlijk is het bij deze stap belangrijk dat er een cultuur wordt gecreëerd waarbij zelfevaluatie en verbetering de standaard zijn.

Zorgladder wil als aanjager van transparantie het gebruik van PROMs stimuleren en probeert zorgaanbieders zoveel mogelijk te ondersteunen in dit proces. Wil jij als zorgaanbieder ook meer inzicht in de kwaliteit van jouw zorg en ben je geïnteresseerd om deel te nemen, neem dan contact met ons op via info@zorgladder.nl, onze LinkedIn of via 070 - 31 77 980.  


Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.