Zorgladder 


verbetert je zorg


Brand

Zorgladder maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk

Steeds meer zorgaanbieders meten hun zorguitkomsten aan de hand van PROMs. Een solide methode die weliswaar inzicht geeft in de kwaliteit van de eigen behandelingen, maar geen mogelijkheid biedt tot vergelijking met andere zorgaanbieders. Daarom is Zorgladder ontwikkeld.

Als je naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg streeft,
wil je dat zichtbaar maken.

Met dit onafhankelijke platform kunnen ziekenhuizen, universitair medische centra, zelfstandige behandelcentra en andere medisch-specialistische zorgaanbieders hun eigen zorguitkomsten vergelijken met die van andere deelnemers.

Bekijk hier de algemene flyer van Zorgladder. 

De 5 uitgangspunten van Zorgladder

Als dataplatform wil Zorgladder optimaal aansluiten op de bedrijfsvoering van de deelnemende zorgaanbieders. Daarvoor hanteren we deze vijf uitgangspunten:

1. Dataverwerking en feedback verlopen 100% online.

Zorgladder staat voor een moeiteloze, continue online verwerking van aangeleverde data. Hiervoor stellen we een gebruiksvriendelijke analysetool aan zorgaanbieders beschikbaar. De resultaten van de data analyses zijn direct te bekijken via het webportal en de Zorgladder app.

2. Zorgladder is eenvoudig inzetbaar in de dagelijkse praktijk.

Zorgladder bundelt en analyseert de data met een minimale belasting van de zorgverlener en patiënt. Bij voorkeur als ‘onzichtbaar’ onderdeel van de dagelijkse praktijk.

3. Onze werkwijze is transparant.

Bij Zorgladder is altijd inzichtelijk voor welke analyses de data is gebruikt en welke onderzoeksmethoden zijn toegepast. Uiteraard wordt het resultaat van vergelijkingen tussen zorgaanbieders alleen anoniem gedeeld.

4. De privacy van de patiënten en zorgverleners staat voorop.

Zorgladder verwerkt alle data in lijn met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). De beveiliging is conform NEN7510, NEN7512 en NEN7513.

5. Zorgladder is volledig onafhankelijk.

Zorgladder opereert als onafhankelijk platform. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, zijn onderzoekers en medisch experts van verschillende zorgaanbieders en universiteiten bij Zorgladder betrokken in de klankbordgroep en in verschillende expertraden.

Projectfase ondersteund door VWS

Zorgladder bevindt zich momenteel in de projectfase. Ook in 2019 stelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hiervoor subsidiegelden beschikbaar. Zorgladder past in de VWS-doelstelling om de informatievoorziening aan patiënten over de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Een initiatief van ZKN

In december 2015 heeft Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), als aanjager van transparantie het initiatief genomen om Zorgladder te ontwikkelen. Zorgladder gaat in 2019 verder als Stichting Zorgladder. Als stichting kan Zorgladder zelfstandig en als onafhankelijk dataplatform verder groeien.

Minimale administratie- en registratielast

Zorgladder gebruikt de projectfase om procedures voor dataverzameling te ontwikkelen die de administratie- en registratielast voor deelnemers tot een minimum beperkt. Dit doen we door zoveel mogelijk registraties vanuit Zorgladder te faciliteren. Zo hoeft een zorgaanbieder zich maar één keer te registreren in één systeem. Daarnaast zet Zorgladder in op innovatieve en moderne ICT, bijvoorbeeld via apps en slimme software.


Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.