Zorgvuldige werkwijze


Brand

Zorgvuldige werkwijze

Zorgladder hanteert uiterst zorgvuldige werkwijze en wetenschappelijk onderbouwde methodes voor dataverzameling, -verwerking en -analyse. Daartoe werkt Zorgladder samen met diverse organisaties, wat de onafhankelijke positie van Zorgladder versterkt. Daarbij wordt volgens een vast proces gewerkt.


Selectie PROM

Op advies van de wetenschappelijke verenigingen worden ziektebeelden en bijbehorende PROMs geselecteerd. De PROMs zijn bij voorkeur in het Nederlands gevalideerd of maken onderdeel uit van een validatiestudie.


Expertraad

Op basis van het onderwerp en het type PROM wordt een breed samengestelde expertraad geformeerd. In iedere expertraad zit een afvaardiging van de bij het ziektebeeld betrokken wetenschappelijke verenigingen, behandelaars van de zorgaanbieders die deelnemen aan Zorgladder, een vertegenwoordiger van een aandoening specifieke patiëntenvereniging, aangevuld met bijvoorbeeld statistici, epidemiologen en onderzoekers op het gebied van kwaliteit van zorg. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de wetenschappelijke onderbouwing van de dataverzameling, waaronder het vaststellen van de benodigde case-mix en klinische data, en data-analyse. Daarnaast geeft de expertraad advies omtrent de visualisatie van de resultaten in termen van wat aan wie wordt teruggekoppeld en in welke vorm.


Handboek

Het werk van de expertraad vormt de basis voor het handboek dat Zorgladder per ziektebeeld opstelt. Het handboek is een handleiding voor de uitvraag en analyse van PROMs per ziektebeeld en bevat onder andere een introductie, de berekening van de PROMs die worden uitgevraagd, de gehanteerde uitvraagfrequentie, te verzamelen case-mix en klinische data, de geïmplementeerde versie van de vragenlijst en een codeboek.Uitvraag

Zonder ingevulde PROMs geen uitkomstanalyse. Daarom worden patiënten door hun zorgverlener geïnformeerd over het deelnemen aan onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van zorg en gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Zorgladder heeft werkinstructies ontwikkeld voor de uitvraag van PROMs. Wat er met de patiëntgegevens gebeurt leest u in het privacy statement van Zorgladder.


Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.