het onafhankelijke


online platform


voor transparante zorg


Brand

GOVERNANCE

Zorgladder heeft een netwerk van experts om zich heen verzameld, die informeert en adviseert over ontwikkelingen rond PROMs in het algemeen, de analyses van specifieke PROMs daarbinnen en ICT-gerelateerde thema’s. Vanuit dit netwerk van experts wordt een klankbordgroep geformeerd. De klankbordgroep fungeert als een algemene Raad van Advies, die gevraagd en ongevraagd advies geeft op diverse thema’s. Door experts van verschillende zorg- en onderzoeksinstellingen te betrekken geeft Zorgladder invulling aan zijn onafhankelijke positie. Zo wordt een onafhankelijk platform ontwikkeld, dat voorziet in de (informatie)behoefte van deelnemende zorgaanbieders en patiënten.

WHO IS WHO

 
Amely Hartgring, Manager Zorgladder 
a.hartgring@zorgladder.nl
Amely is als manager van Zorgladder betrokken bij de vele facetten die komen kijken bij de bouw van Zorgladder. Naast de technische ontwikkelkant, focust zij op communicatie, financiën en het onderhouden van de externe relaties met diverse stakeholders in het veld. “Van data informatie maken, waarbij de informatievoorziening vanuit Zorgladder matcht met de informatiebehoefte van zowel patiënt als zorgaanbieder. Het platform gaat de zorg in Nederland verbeteren door middel van deze waardevolle informatie.”


 
Lennart de Vries, Projectmedewerker Zorgladder 
info@zorgladder.nl
Lennart is het aanspreekpunt voor zorgaanbieders die willen starten met Zorgladder en onderhoudt de relaties met de huidige deelnemers van Zorgladder. Daarnaast houdt hij zich bezig met de doorontwikkeling van het Zorgladder Portaal waar de data van de deelnemers wordt gepubliceerd.                                                                                        

Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.