Privacy & Security


Brand

PRIVACY STATEMENT ZORGLADDER

Zorgladder wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van door u, de patiënt, gerapporteerde uitkomsten van zorg. We beschermen uw privacy via het gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken en de naleving van een strikt privacy beleid. Hierin is vastgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. We verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit ‘privacy statement’ informeren we u over de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en verwerken.

Verzamelen gegevens

Zorgladder verzamelt gegevens over het functioneren van de patiënt voor en na een behandeling. Deze gegevens zijn door de patiënt zelf in het kader van zijn of haar behandeling verstrekt aan zijn of haar zorgaanbieder (bv. ziekenhuis, kliniek of medisch centrum). De zorgaanbieder heeft toestemming gevraagd aan de patiënt voor het gebruik van de gegevens ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Met deze gegevens wordt gekeken hoe snel en in welke mate patiënten herstellen na een behandeling. Sommige groepen patiënten herstellen trager of sneller vanwege condities die niet zijn toe te schrijven aan de behandeling, maar bijvoorbeeld aan iemands geslacht, leeftijd, gewicht, woonomgeving of ASA-classificatie. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de kwaliteit van zorg worden ook dit soort gegevens in het kader van Zorgladder verzameld. Voor zover dergelijke gegevens niet door de patiënt zijn aangeleverd, zal de zorgaanbieder hiervoor zorg dragen.

Database Zorgladder

Via gescheiden systemen neemt Zorgladder enkel gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens op in de database. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking (waaronder de verstrekking aan Zorgladder) van deze gegevens. Zorgladder wordt mede aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van de aan haar verstrekte gegevens. Alleen de zorgaanbieder beschikt over gegevens waarmee de patiënt kan worden geïdentificeerd. Zorgladder kan dit niet. Met betrekking tot de anonieme data blijft Zorgladder te allen tijde bevoegd om er in het kader van de activiteiten van Zorgladder gebruik van te maken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van zorg.

Zorgladder gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom worden de data opgeslagen en verwerkt volgens de hoogste beveiligingsstandaarden (NEN7510 en ISO27010). Uw gegevens worden gecodeerd opgeslagen. Dit betekent dat gegevens zoals geslacht, leeftijd of ASA-classificatie afzonderlijk worden opgeslagen van aan uw behandeling gerelateerde gegevens en de door u gerapporteerde uitkomsten van zorg.

De instantie die uw gegevens verzamelt en vervolgens in het kader van de kwaliteitsbewaking gebruikt en beheert is de vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 070-3177980.

PRIVACY & SECURITY BELEID

Voor het veilig verzamelen van PROMs door diverse meetbureaus en het analyseren van deze gegevens op het dataplatform, hanteert Zorgladder de volgende beveiligingsprincipes: 

  • Data-analyse gebeurt via een gescheiden systeem

  • Beheerders van Zorgladder en meetbureaus voor het verzamelen van PROMs zijn NEN7510/ISO27001 gecertificeerd

  • Toegang tot data wordt conform NEN7513 gelogd op gescheiden systemen

  • Toegang tot persoonlijke gegevens (zoals leeftijd en ASA-classificatie) is met 2-factor authenticatie beveiligd (NEN7512)

  • Opslag van persoonlijke gegevens gebeurt in geïsoleerde ‘encrypted’ containers

  • Gescheiden opslag van medische uitkomsten en persoonlijke gegevens 

  • Back-end systemen voor beheer worden beveiligd met multi-factor authenticatie


Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.