PROM staat voor 


patient reported 


outcome measure


Brand

De uitkomsten van zorg eenduidig en helder gemeten

Zo werken PROMs (Patient Reported Outcome Measures)

Steeds meer zorgaanbieders meten de kwaliteit van hun zorg aan de hand van PROMs: Patient Reported Outcome Measures. Deze vragenlijsten meten de uitkomsten van de zorg, zoals patiënten die zelf ervaren. Een PROM-uitkomstmeting gaat bijvoorbeeld in op de symptomen, op het functioneren en op andere aan gezondheid gerelateerde aspecten van kwaliteit van leven. Alle reden voor Zorgladder om bij de analyse ook gebruik te maken van deze PROMs.

PROMs: meting vóór en na de behandeling

Bij PROMs (Patient Reported Outcome Measures) worden patiënten zowel voor als na de behandeling bevraagd. Zo wordt inzichtelijk in welke mate de patiënt herstelt, en hoe snel dat proces verloopt.

Een PROM kijkt verder dan de behandeling alleen

Sommige groepen patiënten herstellen trager of sneller door condities die niet aan de behandeling zijn toe te schrijven. Zo kan bijvoorbeeld ook iemands geslacht, leeftijd, (over)gewicht of ASA-classificatie een rol spelen. Bij de berekening van de uitkomsten van zorg wordt hiermee rekening gehouden.

Uitkomstmetingen voor specifieke aandoeningen en algemene toepassing

Sommige PROMs zijn voor een bepaalde aandoening ontwikkeld, andere zijn algemeen toepasbaar. Zorgladder werkt met beide typen PROMs. Bij de keuze van PROMs volgt Zorgladder altijd het advies van de wetenschappelijke verenigingen die bij een aandoening betrokken zijn.

PROMs voor specifieke aandoeningen

Met deze uitkomstmetingen kunnen aandoeningsspecifieke klachten in kaart worden gebracht en in de tijd worden gevolgd. De Catquest-9SF bij staar is hier een voorbeeld van.

PROMs voor algemene toepassing

Algemeen toepasbare PROMs, zoals de EQ-5D, meten de door de patiënt ervaren gezondheid in algemene zin. Ze brengen de gezondheidsstatus van een grote groep patiënten in kaart.

Voor welke specialismen is Zorgladder nu al inzetbaar?

Het online dataplatform Zorgladder is momenteel beschikbaar voor de volgende medisch specialistische aandoeningen:

U kunt ook het volledige overzicht van alle actuele PROMs bekijken.

Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.