PROMs carpaal tunnel syndroom


Brand

Actuele vragenlijsten hand-pols chirurgie

Per aandoening worden verschillende vragenlijsten gebruikt. De keuze voor bepaalde vragenlijsten maakt Zorgladder in samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen die betrokken zijn bij een bepaalde aandoening. Zodra Zorgladder een nieuwe aandoening heeft opgenomen in de database wordt onderstaande lijst met aandoeningen, bijbehorende PROMs en handboeken geactualiseerd.

Carpaal Tunnel Syndroom

Het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is een beknelling van de middelste handzenuw in het carpale tunnel in de pols. Deze beknelling veroorzaakt bijvoorbeeld tintelingen, pijn en krachtsverlies.

De door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van de behandeling van CTS worden uitgevraagd door middel van de Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ/Levine) en de Visual Analogue Scale (VAS pijn). De BCTQ is een aandoeningsspecifieke vragenlijst die inzicht geeft in specifieke klachten behorend bij CTS en de mate waarin deze klachten voorkomen. De vragenlijst bevat 19 vragen die zijn verdeeld over twee schalen. De elf vragen in de Symptom Severity Scale geven inzicht in de intensiteit van bij CTS kenmerkende klachten. En de acht items van de Functional Status Scale gaan over dagelijkse activiteiten waarbij de patiënt klachten ervaart.

De VAS is een meetschaal om de mate van pijn te kwantificeren. Deze vragenlijst bestaat uit een lijn van 100 mm lang waarvan de beide uiteinden staan voor extremen in de mate van pijn – links geen enkele pijn (0 mm) en rechts de meest voorstelbare pijn (100mm). De patiënt wordt gevraagd om op de lijn te markeren in welke mate hij of zij pijnsensatie beleeft.

Meer informatie over de (afname van de) BCTQ en de VAS pijn én de vragenlijsten zelf zijn te vinden in het Handboek CTS.

Zodra voor meer aandoeningen PROMs zijn vastgesteld, zullen deze hier worden toegevoegd. 


Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.